Skip to main content

12. Ta naše čísla! – Adventní kalendář

By 13. 12. 2022Podcasty

„V těch dnech vydal Caesar Augustus nařízení, aby v celé říši proběhlo sčítání lidu. Všichni se tedy šli dát zapsat, každý do svého města.“ Lukášovo evangelium 2:1 a 3

Mám před důchodem, a tak mi státní úřad poslal výčet odpracovaných let. Protože jsem od roku 1988 nepřetržitě ve službách své církve, zaujalo mne, že si mne stát nepamatuje na šest měsíců v roce 1990. Daně jsem za tu dobu určitě odvedl, ale v součtu odpracovaných let na půl roku chybím. Vypadl jsem státu z evidence. Sháněl jsem se ve státních archivech, na magistrátě Teplic v Čechách, ale nikde nic nenašli. V Teplicích jsem začínal, tam mi dali poprvé státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. Tak mne buď skartovali a anebo zapomněli. Quo vadis, člověče?!

Součty jsou vždycky problematické. Jen si vezměte poslední sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Dotazníky se ptaly, zda se hlásíme k nějaké církvi, ale statistici přidali otázku, zda se cítíme být evangelíky či katolíky. Výsledky způsobily děsný zmatek a mnoho komentářů. Pro mne – a nejenom pro mne – mají výpovědi čísel svoji hodnotu, ale někomu to sčítání způsobilo vrásky na čele.

Římští císaři nepotřebovali vědět, kolik mají v provinciích lidí proto, aby se o ně starali. Potřebovali vědět, kolik od nich dostanou peněz na daních a snad i to, jaké problémy by měli, kdyby se provincie začaly bouřit. Nechtěli se moc špinit se sčítáním, nechali své poddané, aby se sečetli sami tím nejprimitivnějším způsobem: sejděte se doma a přihlašte se tam. A dodejte nám čísla. Špinavou práci měli udělat porobení a neurození. Oprátku si měli na sebe splést sami. I na celníky a sčítací komisaře bylo lepší zkorumpovat nějakého jejich vlastního člověka. Nejde o peníze, ale o porobení lidí.

Napadlo vás, co by se stalo, kdyby Josef s Marií do Betléma necestovali? Dovolím si spekulativně říci, že vůbec nic. A měli by pro to dobrou omluvu. Ale oni se zvedli a šli. Krutá, nesmyslná cesta. Práce stála, živili se všelijak! Do Betléma nešli kvůli císaři, to byla jen taková záminka bokem. Do Davidova Betléma šli proto, aby se naplnilo Písmo – řečeno kulantně – to aby měli Izraelci pořádek v tom, kde a komu se Ježíš narodil. A tedy i kvůli nám – abychom v tom měli jasno. Narodil se Davidův syn, očekávaný záchrance celého světa.

Ale zaručuji vám, že erár v tom bude mít zmatek vždycky!