Skip to main content

Týden modliteb za jednotu křesťanů v Litomyšli

Naplánovaná událost Kalendář

Čtvrtek 12.1.2023 v Novém kostele v 19:00, káže probošt Zdeněk Mach

Pátek 13.1.2023 v Husově sboru v 19:00, káže farář ČCE Daniel Matouš