Skip to main content

Zasypávat propasti!

Slovo na neděli 12.2.2023 pro společenství ve Chvalech: Co když Jan Křtitel svými radami pro čerstvě pokřtěné skutečně naplnil Izajášovská proroctví a načrtnul cestu pro každého z nás – dokud nepřijde Království Boží?! „Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak.“ Přišli i celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se: „Mistře, co máme dělat?“ On jim řekl: „Nevymáhejte víc, než máte nařízeno.“ Tázali se ho i vojáci: „A co máme dělat my?“ Řekl jim: „Nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem.“ Máte-li devět minut, to ostatní je tady…