Skip to main content

Kázal bratr vikář Lukáš Rejman. V jeho textu je:  „Ježíš od řeky Jordán, kde přijal od Jana křest a hlas z nebe o něm prohlásil že je vyvoleným Božím Synem. A s tímto poselstvím Ježíš vyrazil na poušť. Tak jako Izrael před léty. Nesl s námi i ji. I když je Syn Boží. Nebo právě proto. Právě tehdy, když mnohé dostáváme, začínají místo radosti problémy a pokušení. A vlastně nikam nevyrazil. Duch jej vyvedl. Ježíš je vyveden na poušť, tam si vše ztěžuje postem. 40 dní tak jako Mojžíš, než vyšel na Choréb a přijal od Hospodina velké věci se upíná k Hospodinu…“ Celé kázání ke stažení zde