Skip to main content

Tak, co s vámi?!

„Hráli jsme vám, a vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste nelomili rukama.“ Nepoužitelní pro tuhle dobu! Lidi víry těžko zařadíte do davu. Nepovykují: „Jezme a pijme, neboť zítra zemřeme!“ Kam to všechno vede, to naznačím v těchto dvanácti minutách. Pokusil jsem se o to šířeji v Novém kostele v neděli 12.3.2023 dopoledne. To všechno stavím na citátech z textů Matoušova evangelia 11:16-26, Izajáše 22:1-14 a 1. dopisu do Korintu 15:19-34 (používám záběry z konference převážně romského sboru Immanuel) Celý text poznámek je zde.