Skip to main content

Říká se: Nechtějte nic po církvi, je jako Titanik a než se obrátí, ujede devadesát kilometrů. Co to o nás říká? O co se to opíráme, čeho se to držíme a jaké jistoty máme? Stručně tu na to mám šest minut, zítra trochu déle. Poznámky ke kázání v neděli 19.3.2023 z Izajáše 66:1-6; Janova evangelia 17:13-24 a Dopisu Filipanům 1:3-11 si můžete stáhnout tady.