Skip to main content

Slunečnice pomáhá obětem války i obráncům

Náš Sonjašnyk má nové video! A nově zpěvačky a hudebníci počítají se soustředěním, natáčením pro televizi NOE a nakonec i přenosem katolické bohoslužby do televize NOE (14.-16.4.2023) z kostela Povýšení sv. Kříže.

Služba ukrajinským uprchlíkům (Eva Beňová)

Ve službě ukrajinským uprchlíkům se angažujeme společně s městem Litomyšl a Rodinným centrem. Asi by bylo možné říci, že služba se přelévá mezi těmito třemi subjekty a je to tak dobře a díky Bohu za to. Mohu směle říci, že ve službě ukrajinským uprchlíkům jsem v minulém roce zažila víc božích zázraků než za celý svůj život. Pán Bůh nám v práci věrně a mimořádně pomáhal a žehnal. Chvála mu za to!

Bohoslužby
Nového kostela se nejvíce týkají ukrajinské bohoslužby, které se konají pravidelně každou neděli v 17:00. Počet návštěvníků je proměnlivý od 20 třeba až do 60 lidí. Pravidelně bývá také besídka nebo doprovodný program pro děti. Bohoslužbu vede Irina Daineka. Za náš sbor je velkou oporou Vítek Bubeníček, který ukrajinské neděle zaštiťuje technicky a také při ranních bohoslužbách promítá ukrajinské překlady textů. Po bohoslužbě je pravidelně kavárna. V uplynulém roce se uskutečnily dvě mimořádné českoukrajinské bohoslužby. Před Vánocemi o třetím adventu a bohoslužba 24.2.2023 k výročí ruské invaze. Do budoucna bychom rádi ukrajinskou komunitu, která přichází k bohoslužbám, více vtahovali do ranní bohoslužby našeho sboru, protože je jasné, že někteří příchozí zde zůstanou trvale. Zároveň je pravidelná bohoslužba náročnou službou pro Irinu, která tu a tam potřebuje odcestovat a bylo by dobré, kdyby si ukrajinské ženy zvykaly na dopolední provoz.

Modlitby za Ukrajinu
Po bohoslužbách se cca v 18:30 schází malá česko-ukrajinská skupinka k modlitbám za vítězství Ukrajiny a záchranu životů lidí. Je nás málo, ale věříme, že i tak nás Pán Bůh slyší. Naše modlitební aktivita je povzbuzením i pro naše Ukrajince a jsou za ni opravdu vděčni.

Sonjašnyk
Velkým zázrakem a požehnáním je sbor Sonjašnyk (Slunečnice), který se schází vždy ve čtvrtek v 16:30. Začínáme 15 minutami u kávy a pak se zpívá. Záměrem sboru je rozšiřování české slovní zásoby zpěvem, ale hlavně relax pro ukrajinské ženy, setkávání se navzájem s ukrajinskými i českými ženami. Chodí nás pravidelně 6 Češek (3 z našeho sboru) a v poslední době až 23 Ukrajinek. Ukrajinky chodí moc rády a zpěv a setkávání jim skutečně přináší úlevu v nelehké situaci.
Velkým úspěchem a smyslem sboru jsou benefiční koncerty s Pavlem Helanem a smyčcovým kvartetem. Před Vánocemi 2022 jsme vystupovali poprvé u nás v Novém kostele, 26.2.2023 jsme měli koncert v Kopřivnici. Oba koncerty a následné sbírky vynesly každý přes 200.000,- korun, které putovaly na pomoc Ukrajině. Část výtěžku z roku 2022 zaplatí asistenta Adélce Kutové z Čisté, aby mohla na letní tábor.

Středeční kluby
Nepravidelně se konají také středeční kluby. Jednou pro menší děti a jindy pro mladé. Kluby vede Irina Daineka. S menšími dětmi vždy něco vyrábí nebo hraje. S mladými hrají hry, mají občerstvení a u obou klubů je samozřejmostí duchovní program přiměřený věku skupiny.

Sbírky
Od začátku ruské invaze na Ukrajinu náš sbor uspořádal několik materiálních i finančních sbírek na pomoc Ukrajině a jejím obyvatelům. Moc díky všem, kteří přispěli nebo se v uplynulém roce jakkoliv podíleli na pomoci a aktivitách pro ukrajinské uprchlíky. Děkuji také za finanční pomoc pro Irinu Daineku a za finanční podporu, kterou věnoval náš sbor na práci jak v Novém kostele, tak v Rodinném centru. Bez této podpory bychom mnohdy nemohli pomoci potřebným. Zvlášť bych chtěla poděkovat Vítkovi Bubeníčkovi a Majdě Koblásové z CB Vysoké Mýto,kteří nám pro ukrajinské aktivity udělali skvělý web. Najdete ho na pomoc-ua.cz.