Skip to main content

Slovo na neděli 9.4.2023: Kristovo vzkříšení nelze zcela pochopit rozumem, spíš vůbec. Lze jej trochu uchopit mysticky, ale není to tak moc užitečné, protože žijeme v obyčejném světě – má dáti-dal! Ale je docela dobře možné přijmout, že skutečnost vzkříšení je prostě div. Neumím jej vysvětlit, divím se! Tím pádem jsou možné divy i v mém životě. (Izajáš 66:6-9; Evangelium Janovo 20:11-18 a Dopis Koloským 1:15-20) Poznámky jsou zde ke stažení.