Skip to main content

Ekumenické pondělí v Budislavi

Pravidelně se scházíme každé velikonoční pondělí – tentokrát v šesti na stupínku a v mnoha hlavách pod ním.