Skip to main content

Kontemplace (Umění přítomného okamžiku 2.) Nenechte se vyplašit, různé proudy náboženské i nenáboženské řadí kontemplaci a meditaci jinak. Kon-templum je „spolu v chrámě“. A tak si hraju se třemi texty o chrámu Žalm 48:10n; 1. Samuelova 3:3-8 a především Lukášovo evangelium 18:9-14. Být s Bohem v chrámě není nutně pozvánkou do nějaké katedrály či Nového kostela. Je to pozvánka do kraje či do lidského srdce. Jan Ámos Komenský říká v Labyrintu: „Kudys chodil? Čehos v světě hledal? Potěšení? I kdežs ho hledati měl než v Bohu? A kde Boha než v chrámě jeho? A který chrám Boha živého, než chrám živý, kterýž on sobě sám připravil, srdce tvé vlastní? Díval sem se, synu můj, kdyžs bloudil; ale již sem se déle dívati nechtěl, přivedl sem tě k sobě, tebe do tebe uveda. Nebo tu sem sobě zvolil palác k bydlení svému…“