Skip to main content

Jak je důležité míti Filipa!

Je to dokonce nezbytné, protože se Filip dokázal věnovat lidem na okraji společnosti. Samařanům, kteří zcela propadli u pravověrných a také bohatým státníkům, které osud převálcoval. Příběh popisuje rozhovor s guvernérem královské banky etiopské koruny, který si koupil svitek proroka Izajáše a našel se v něm! (Izajáš 53:1-9 a Skutky apoštolů 8:26-40) Nikdy nevíme kam s námi Duch Boží smýkne a koho v následujícím týdnu potkáme. Hodně sil a moudrosti! Tady jsou nepoměrně širší poznámky, které byly podkladem pro nedělní kázání.