Skip to main content

Bezkontaktní div

Příběh o uzdravení, které bylo doslova bezkontaktní. Nikdo se s nikým nepotkal a přesto se stal div. Ježíš nedošel do setníkova domu, a setník Ježíše neviděl a Ježíš neodpovídal přímluvníkům, kteří jej naváděli. A přece, přece se to stalo. Služebník je živ!

A taky je to příběh o lidech, kteří se ochotně přimlouvali. Klasický příklad akce, která má pomoci druhým lidem. Přímluvy mají velký význam! Texty jsou z 1. Královské 17:8-16, z Dopisu Římanům 12:9-14 a evangelijní příběh z Lukášova podání 7:1-10. Poznámky ke stažení jsou tady.