Skip to main content

Když můžeš, tak musíš!

O přemáhání zla dobrem. (Římanům 12 a 2. Královská 5) Příběh malé otrokyně odvlečené do cizí země… Namísto msty posloužila dobrému. Nedej se přemoci zlému (dokonavé), ale přemáhej zlo dobrem (nedokonavé). To je program na další týden i dál. Slovo na neděli 9.7.2023. A celý text máte tady ke stažení.