Skip to main content

Ministr Petr Hladík v Novém kostele

Ministr životního prostředí pan Petr Hladík navštívil Litomyšl a podíval se na sběrný dvůr, bioplynku a dalším cílem návštěvy byl Nový kostel Církve bratrské, kde se ministr zajímal o realizaci akce Systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí. Žádost byla podána v roce 2019 a celý systém byl postaven, vybaven a zprovozněn v roce 2021. „Panu ministrovi jsem ukázal a popsal jednotlivé části akce. Zdůraznil jsem zejména podstatné zlepšení podmínek budovy, která je využívána v podstatě 360 dnů v roce nejen pro bohoslužby, ale i pro veřejnost (svatby, pohřby, přednášky, koncerty, zkoušky pěveckých sborů, poradny pro občany, zázemí pro ukrajinské uprchlíky, centrum pro shromažďování humanitární pomoci). Pan ministr vyjádřil obdiv nad tím, jak se podařilo citlivě celé dílo zasadit do budovy kostela i okolí,“ informoval člen staršovstva Církve bratrské Litomyšl František Josef Pechanec. V současné době má církev podanou žádost o dotaci na fotovoltaické zařízení. (S využitím textu paní Jany Bisové, externího pracovnice Oddělení komunikace Městského úřadu Litomyšl)