Skip to main content

Tajemství církve!

Kázání  bratra Lukáše Rejmana, vikáře – tentokrát ve sboru ČCE v Litomyšli: „Dnešní kázání reaguje na tu krásnou realitu našeho církevnictví, na realitu církve, něčeho, co oplývá právem mnoha krásnými tituly a obrazy, jen namátkou: společenství, tělo Kristovo, nevěsta Kristova, archa zachraňující tonoucí, vinný kmen a ratolesti, Boží lid, Boží chrám, pole či stavby… Však to známe. Je to velké. Velké tajemství. Církev jako tajemství spásy, složeného ze všech jazyků, ras a národů, židů i pohanů, ve kterém Bůh hodlá v Kristu dát svět do pořádku. Tajemství prozrazující, že tahle naše spása nikdy není o nás samotných, ale vždycky je tu ono „ty,“ „vy“ a „my.“ To je církev.“  Celý text si stáhněte zde.