Skip to main content

Přednáška: Současnost a perspektivy české katolické církve

By 18. 10. 202315 listopadu, 2023Aktuality, Fotogalerie, Kalendář, Proběhlo
Naplánovaná událost Aktuality Fotogalerie Kalendář Proběhlo

Česká křesťanská akademie ve spolupráci se Skautským institutem v Litomyšli uspořádala panelovou diskusi s Mgr.Michaelem Martínkem, Th.D. a prof. PhDr. Tomášem Petráčkem, Ph.D., Th.D. na téma „Současnost a perspektivy české katolické církve“.

S našimi hosty jsme se věnovali třem základním tematickým oblastem:1. současnému stavu české katolické církve a její prezentaci ve veřejném prostoru2. vizím české katolické církve a jejíschopnosti sebereflexe a vyrovnávání se s aktuálními interními i společenskými problémy3. otázce nakolik je české katolické prostředí otevřeno hledání inspirace v myšlenkách a výzvách současného papeže Františka.

Záznam z přednášky naleznete zde.

Foto: Daniel Kvasnička