Skip to main content

Výzva k přípravě projektů do grantového systému

By 22. 1. 20249 března, 2024Aktuality
Naplánovaná událost Aktuality

Milí přátelé, je čas připravovat naše společné rozhodnutí, jaký aktuální projekt bychom rádi podpořili pro rok 2024. Letos budeme hlasovat o podpoře mimořádně dvou projektů, tedy 2 x 20 000 Kč pro rok 2024 v kategorii C.
Dovolte nám tedy zopakovat pravidla pro volbu těchto dvou projektů:

Obecná pravidla

C.      Aktuální projekt: podpora na 1 rok / až do 20 000 Kč (bonus navíc vítán a zohledněn: projekt s osobní angažovaností členů sboru, pravidelný kontakt, návštěva, dobrovolnický pobyt, osobní zkušenost)

Po uplynutí roční období uspořádáme nový výběr, s tím že se o podporu může projekt opět ucházet, pokud nedostal podporu v předcházejících letech. Projektu může být podpora odejmuta i dříve z důvodů, že projekt skončil nebo nejsou naplněny podmínky, za kterých podporu dostal.

Časový harmonogram 

přijímání vašich návrhů do pátku 8. 3. 2024
hlasování o podpoře: po bohoslužbě 14. 4. 2024. Každý grant bude před hlasováním představen prezentací do 5 minut. Způsob představení si zvolí garant navrhovaného projektu.

Pokud tedy máte na mysli již nějaké projekty, můžete je začít zpracovávat. Více k pravidlům naleznete zde.

Zpracovaný podklad, prosíme, zašlete na e-mailovou adresu: info@novykostel.cz a to nejpozději do pátku 8. 3. 2024. Děkujeme.

Navržené projekty na podporu:

Misie v tónech & ART Camp v Keni 

Podpora misijního kempu pro keňské děti.

Doživotně – práce ve věznici

Podpora práce mezi vězni odsouzenými k dlouhodobým a doživotním trestům odnětí svobody.

Ambassadors football

Podpora účasti dětí ze sociálně slabších rodin na křesťanském fotbalovém kempu Ambassadors.

Projekt „S úctou k životu“

Podpora přednáškové činnosti na základních, středních školách a učilištích. Témata jeho přednášek je hlavně nemoc AIDS, prevence před virem HIV a vztahy.