Skip to main content

Návrh na grantový projekt: Doživotně

By 25. 1. 20243 března, 2024Aktuality

Grantová podpora pro rok 2024 – Nový kostel Litomyšl

Doživotně

Příjemce grantu: OIKIA, z. s. (www.oikia.cz)

Garant projektu: Daniel Kvasnička

Výše podpory: 20 000 Kč

V celém spektru práce mezi vězni se věnuje OIKIA, z. s. těm, kteří jsou odsouzeni k dlouhodobým a doživotním trestům odnětí svobody. Za prací OIKIA, z. s. stojí dr. Václav Mitáš ze soukenického sboru CB, dlouholetý vězeňský kaplan a posléze tiskový mluvčí i metodik výkonu dlouhodobých trestů VS ČR. Sestra Renata Balcarová ze smíchovského sboru CASD, emeritní předsedkyně Vězeňské duchovenské péče a další odborníci v oboru.

Usilovně pracujeme s těmi, kteří nikoho nezajímají. Od září 2023 jsme byli šestnáctkrát ve věznicích. Zákon říká, že i odsouzený k doživotnímu trestu může po odpykání dvaceti či třiceti let trestu požádat o podmínečné propuštění. Naším úkolem je, aby, pokud k němu dojde, bylo bezpečné pro společnost i vězně. Jsou odsouzení, kteří si vzhledem ke spáchaným zločinům či struktuře osobnosti svůj trest odpykají až do samotného konce. A jsou i takoví, kteří propustit sami nechtějí. I jim jsme nablízku. Naše činnost je zatím ryze dobrovolnická. Případnou podporu bychom rádi využili na běžný provoz spolku, který zatím vesměs platíme z vlastních prostředků̊. To znamená především poštovné, materiální podpora tech nejpotřebnějších, hrazení důležitých psychologických vyšetření, ale i pohonné hmoty na cesty do věznic.