Skip to main content

Návrh na grantový projekt: S úctou k životu

By 8. 3. 2024Aktuality

Grantová podpora pro rok 2024 – Nový kostel Litomyšl

Přednášky pro mládež

Příjemce grantu: Tomáš Řehák

Garant projektu: Marcela Bartošová

Výše podpory: 20 000 Kč

Tomáš Řehák působí jako druhý pastor v Apoštolské církvi v Hlinsku a velkou část jeho práce tvoří návštěvy základních a středních škol či učilišť, kde přednáší. Témata jeho přednášek je hlavně nemoc AIDS, prevence před virem HIV a vztahy.

Tomáš Řehák před více než 30 lety začal navštěvovat několik lidí, kteří byli nevyléčitelně nemocní. Tito lidé byli vděční, že mohou s někým hovořit a často Tomášovi otevírali svá srdce. Později se seznámil i s lidmi nakaženými virem HIV. Hodně lidí viděl umírat. Z toho důvodu začal navštěvovat školy s cílem povzbudit a vést studenty k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně a zdrženlivě a viděli ho z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů. V přednáškách studenty povzbuzuje k sexuální zdrženlivost až do manželství a později k manželské věrnosti.

Jeho přednášky si vyslechlo již více než 750 000 posluchačů. Odezva ze základních a středních škol je velmi pozitivní, protože ve svých přednáškách kombinuje těžká témata i s humorem a přináší jiný náhled na nemoc AIDS a prevenci. V rámci projektu „S úctou k životu“ si školy mohou objednat přednášky „O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti“, „Partnerství, aneb jak na to, když nevíš, jak na to“ nebo „Soucit s trpícími“. Tomáš Řehák často přednáší i na English Campech, setkáních mládeže nebo na akcích pro veřejnost.

Tomáš Řehák od škol nepožaduje žádný poplatek za svoje přednášky (pouze dobrovolný příspěvek na dopravu).