Skip to main content

Vyslání kaplanů ke službě v Parlamentu České republiky

Za Římskokatolickou církev Milan Hanuš z Metropolitní kapituly u sv. Víta a Daniel Kvasnička z Církve bratrské. Kancelář Poslanecké sněmovny, Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví tímto naplnily své memorandum o duchovní službě ve Sněmovně.

Při dnešní ekumenické bohoslužbě byli ve sněmovní kapli uvedeni do svých funkcí dva parlamentní kaplani. Římskokatolickou církev bude reprezentovat Mons. Milan Hanuš, děkan Královské kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském, sídelní kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a farář Římskokatolické farnosti u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Ekumenická rada církví vyslala do Sněmovny Daniela Kvasničku, kazatele Církve bratrské v Litomyšli.

Oba duchovní se pohybují ve svých farních obcích. Své nové poslání berou autenticky – jako službu bližním. Zájemcům, kteří symbolicky zaklepou na vrata kaple, kaplani otevřenou a poskytnou duchovní radu, nebo slovo útěchy a podle konkrétního přání udělí svátost, požehnání nebo vykonají jiný liturgický úkon.

„Je mi ctí sloužit v tomto specifickém prostředí a být nablízku lidem, kteří hledají duchovní podporu. Již dlouhá léta doprovázím lidi ve farnosti, teď i v kaplanské službě v nemocnici. Být nablízku a doprovázet dva rozdílné světy, které se často nepotkávají, ten církevní a světský, je pro mě vždy důležitým posláním,“ popsal charakter své služby nový kaplan Sněmovny Daniel Kvasnička.

 „Vstup do parlamentní kaplanské služby vnímám jako nový, důležitý úkol. Vynasnažím se, abych byl dobrým rádcem a pomocníkem pro všechny, kteří se zde na mě obrátí, ať už v nouzi, či radosti,“ uvedl o svém novém působení parlamentní kaplan Mons. Milan Hanuš. Necelý rok působí jako domský farář u sv. Víta na Hradě. Zajímavostí je, že přes čtvrt století sloužil jako duchovní pro katolíky východního obřadu spjaté s Řeckokatolickou církví. „Je to nový svět. Sám očekávám, co moje služba přinese. Ale jsem připraven s pokorou a vírou v Boží pomoc. Nepřicházím za sebe, ale za církev. Věřím, že služba přinese požehnání pro všechny, kteří o ni budou stát,“ přiblížil svá očekávání Mons. Milan Hanuš.

Působení kaplanů na místě potvrdili představitelé ustanovujících církví: za Českou biskupskou konferenci pražský arcibiskup Jan Graubner a za Ekumenickou radu církví její předseda Tomáš Tyrlík. Parlamentní kaplanská služba nemá vytvářet paralelní farnost, nýbrž má rozvinout specifické duchovní společenství pro zákonodárce a zaměstnance a jejich blízké vázané na parlamentní a služební prostředí.

Duchovní služba bude v prostorách Kanceláře Poslaneckého sněmovny vykonávána bezúplatně. Na oba kaplany se bude moci obrátit každý, bez ohledu na náboženské vyznání. Jejich činnost v parlamentních prostorách nebude mít misijní charakter.

Úkolem sněmovního kaplana bude zejména poskytovat službu přítomnosti a duchovní doprovázení poslancům a zaměstnancům. Jejich služba má také spočívat v tom, že nabídnou pomoc při řešení osobních krizí a těžkostí, které mohou potkat každého v pracovním, osobním a rodinném životě.

O kapli více zde.